Oct
21
Sun
Test Event @ St. Paul Parish
Oct 21 @ 10:00 am – 11:15 am
Test Event @ St. Paul Parish

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

PSR @ Parish Hall
Oct 21 @ 6:30 pm – 8:00 pm
PSR @ Parish Hall

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

Oct
28
Sun
Test Event @ St. Paul Parish
Oct 28 @ 10:00 am – 11:15 am
Test Event @ St. Paul Parish

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

PSR @ Parish Hall
Oct 28 @ 6:30 pm – 8:00 pm
PSR @ Parish Hall

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

Nov
4
Sun
Test Event @ St. Paul Parish
Nov 4 @ 10:00 am – 11:15 am
Test Event @ St. Paul Parish

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

PSR @ Parish Hall
Nov 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
PSR @ Parish Hall

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

Nov
11
Sun
Test Event @ St. Paul Parish
Nov 11 @ 10:00 am – 11:15 am
Test Event @ St. Paul Parish

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

PSR @ Parish Hall
Nov 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
PSR @ Parish Hall

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

Nov
18
Sun
Test Event @ St. Paul Parish
Nov 18 @ 10:00 am – 11:15 am
Test Event @ St. Paul Parish

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

PSR @ Parish Hall
Nov 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
PSR @ Parish Hall

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.